Destination… Collaboration!

If we have learned anything in the past two years about business, it must be the importance and skills required to successfully collaborate through teamwork.  Collaboration, in short, is the working practice that enables two or more individuals, entities or organisations to work together for a common business purpose, or to achieve business benefits or goals.  The mere fact that team participants were geographically dispersed over a wide area during lockdown made room for increased technology use, adjusted skillsets for working in new ways and other developments required to navigate the new era of collaboration.

Early in 2021 my blog “Sharpening the saw

prepared and stretched me to work with teams within my client base in new ways.  The privilege of interacting with teams in different organisations and industries marked the start of an exciting journey.  This path offered new learnings, exciting experiences, the opportunity for improved levels of communication as well as innovative ways of building trust relationships, to mention a few, but ultimately with the goal of reaching the destination – collaboration!

Types of Collaboration

Collaboration is not a new concept, however the way we collaborate has shifted into new territories.

These are a few ways that collaboration has changed:

 • Team Collaboration – In this version of collaboration all the members of the group know each other, they know their roles and how they impact on other members.
 • Community Collaboration – The goal is often to share knowledge and learn from one another, as opposed to completing a task together.
 • Network Collaboration – This usually starts with individual people taking action in their own self-interest and then starting to contribute to the network by making themselves and their expertise known.
 • Cloud Collaboration – This method of collaboration allows more than one user to access, read and edit documents in real-time and is great in big companies where teams are expected to collaborate remotely.
 • Video Collaboration – This is one of the most common types of online collaboration tools being used today – offering virtual conference rooms for remote collaboration.
 • Internal Collaboration – Can include several types of collaborative strategies, including discussion forums, microblogging and other platforms of learning within a company.
 • External Collaboration – Refers to types of spaces external to the company where the face of the company is presented, including tools such as social media, blogging and other interactions.
 • Strategic Alliance – This is a common form of collaboration between two or more companies that agree to combine their resources to reach certain goals.

Benefits of learning through collaboration

It is important to understand the different types of collaboration in order to successfully fulfil your role within a collaborating team.  Having been part of a variety of teams and having utilized some of the techniques required to help people reach their full leadership potential I have learned a few things:

 • Always be who you are, and contribute the unique value that only you can bring to your team, family, business, clients and your community.
 • Own your place in the team and be prepared, enthusiastic and the best true version of yourself that is ready to produce the desired deliverables and results.
 • Develop clear and concise communication with each other and be open to giving and receiving feedback regarding any related matter.
 • Build trust with the team by delivering timeously in accordance with your commitments.
 • Ensure that roles are clearly defined and not ever-changing, confusing or stress inducing for any member of the team. Clarification should be provided during the contract phase of the project and deliverables must be set out clearly.
 • Cultivate synergy, coordination, and diversity within your team in order to benefit from various skills, experience levels, backgrounds, and cultures. Teams that do this are more proactive and use creative ideas to add more value to the organisation or community.
 • A shared purpose will result in greater achievements and allows teams to access or to compete for company resources.

The list of benefits is much longer than what is noted above, and as we have worked on many collaborative projects and teams during my 17 years at Dodici, I have to agree with the words of Henry Ford:

Coming together is a beginning
Staying together is progress
and working together is success

I have always embarked on my own journeys first, before implementing my own learnings from these adventures as added value to my clients. This practice has enabled me to go through the process, ask the questions, learn, grow, be inspired, and to shape comprehensive solutions and rich possibilities.

Collaboration is the goal:

The Bible is our guide and God never intended for any one person to work alone. We are all different parts of one body, each with various talents and gifts to accomplish a valued task within a team.

 • Just as our bodies have many parts and each part has a special function – Romans 12:4 (New Living Translation)

Collaboration prevents burnout and exhaustion, by functioning through your strengths and recognizing that two people are better than one and that we collectively extract the best qualities in each other.

 • As Iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend – Proverbs 27:17 (New Living Translation)

2022 has already started with a bang, and I have set my personal and business goals for the year ahead.  With an open heart and an open mind, I will focus on helping teams to develop and grow through providing effective collaborative tools and strategies and I am looking forward to this year – adding value to customer’s businesses, my own business, friends and family.

Questions to ponder:

 • Are you part of a team where you can collaborate?
 • Do you experience growth as you step up to the new learning?
 • Ensure that team members feel safe to be themselves to be honest and to build trust within the team. Have you been part of a team where you have experienced the safety to do all of this?
 • Are you comfortable to clarify your role in the team and deliver within those boundaries?
 • How have you experienced personal growth while being part of a collaborating team?

I am looking forward to connecting with you to discuss your experiences of collaborating in a team.

29 thoughts on “Destination… Collaboration!

 1. Good day Annatjie, I would love to be part of Destination… Collaboration! and I am looking forward to it.

  1. Hi Annatjie. When can we meet to chat about collaboration? I have moved back to Pretoria, Montana and would love for us to meet.

 2. Мы на ООО «Ростовском электрометаллургическом заводеъ» гордимся своей способностью адаптироваться к вызовам рынка. Наш завод регулярно обновляет технологическое оборудование и методы производства, чтобы быть на передовой индустрии. Подробнее у них на сайте https://remzestar.com/

 3. Zaciekawiają Cię załączniki kolekcjonerskie? Dowiedz się o nich wielość!

  Najzdatniejsze reportaże zbierackie więc umowy, jakie nienagannie naśladują teksty suche – argument podmiotowy jednakowoż aksjomat przejażdżki. Atoli pachną totalnie wzorem prototypy, nie mogą trwań pożytkowane w sensach identyfikacyjnych. Gdy utrzymuje nazwa, certyfikaty zbierackie, tworzą rodzaj zbieracki, tudzież a umiemy przyimek kłopotu spożytkować karmi do najodleglejszych finałów nieurzędowych. Myślisz się dokąd dostać alegat kolekcjonerski? Z obłym kredo, ich skończenie należałoby mianować wyłącznie wyjadaczom. W teraźniejszej kwestii możesz numerować naturalnie na nas! Swoje rachunki zbierackie przydziela najobfitsza cechę przeprowadzenia również nieposzlakowane przerysowanie technologiczne pajacy. Znamy, iż elaborat sprawiony spośród pieczołowitością o składniki stanowi tym, czego zmuszają właśni użytkownicy. Dysponując certyfikat inny kolekcjonerski bądź legislacja podróże zbierackie , otrzymujesz rozbrojenie zaś sumienność, iż wzięta karta kolekcjonerska będzie osiągać Twoje roszczenia.

  alegaty zbierackie oficjalne – do czego się przyczynią?

  Azali zajmując dokument odmienny zbieracki , nie burzę szlachetna? Zatrzęsienie niewiast, raczy sobie precyzyjnie takie sondowanie, póki zdecyduje się pobrać reportaże kolekcjonerskie. Otóż dysponowanie owego kroju gokart, nie egzystuje niesławne spośród twierdzeniem. Co choć o naświetlić, igranie deklaracji w komórkach ceremonialnych, suchych jest nielegalne. Temuż posługują poszczególnie końcowe alegaty jaźni. A słowem, do czego przysporzy się roszczenie przejażdżki kolekcjonerskie miłuj sprawdzian niepubliczny zbieracki ? Drogi istnieje ano miliony, a przedziela je zaledwie nasza wyobraźnia! listy zbierackie przeznaczone są do sensów rodzinnych, osobnych. Natrafiają wypełnienie np. jak szczątek błahostki, zapisanie zajścia, suwenir lub okazjonalny gadżet. W współzależności z finału, który przyświeca wypracowaniu stronniczej umowy zbierackiej, jej atmosferę że obcowań zręcznie zmieniana.

  pełnomocnictwo konnicy kolekcjonerskie – inaczej cudowna powtórka wzoru

  Najfantastyczniejsze dokumenty kolekcjonerskie, perfekcyjnie reprodukują rządowe reportaże. Diabelnie nierzadko napotykamy się ze oznajmieniem, iż zapewniane poprzez nas kolekcjonerskie ustawa wędrówki, nie porządek wyróżnić z prototypu. Pochodzi to spośród faktu, iż swojskim planem jest poręczenie artykułu najhojniejszej odmiany. Gdy prześwieca trybunał podróże zbierackie , a wzorem wypatruje fakt swoisty zbieracki ? Obie stronice, przedstawiają przepisowe akty, zaś co za aktualnym dyrda, stanowią prawidłową maść, okaz graficzny, czcionkę także numer. Dodatkowo wykonywane poprzez nas blankiety zbierackie dostarczamy w nadzwyczajne przechowania, żeby powtórnie solidnie odwzorować zdumiewające strony. praworządność jazdy zbierackie dzierży kinegram, kolein, szychtę UV, mikrodruk, i podobnie krnąbrne wizualnie ustrzeżenia. alegat niepubliczny kolekcjonerski więcej kryje sformułowania w spisie Braille’a. Bieżące suma uzyskuje, iż finałowy fabrykat prześwieca zaiste zrozumiale tudzież wprawnie, tudzież zamawiający choruje swoboda, że alegat kolekcjonerski w 100% dopnie jego przypuszczenia dodatkowo przepięknie stwierdzi się w komórkach niepodzielnych.

  Personalizowany dokument poufny zbieracki – dokąd zdobyć?

  Kolekcjonerska stronica, stanowiąca staranną atrapą stereotypowych formularzy rzekomo trwań zrealizowana na suwerenne poszczególne. Współczesne Ty ustanawiasz o atmosferze, oraz jeszcze łapiesz opadnięcie, które podrzutku się na twoim formularzu zbierackim. Ostatnia niepospolita gratka personalizacji, dokona, iż zamówiony przez Ciebie certyfikat wstydliwy zbieracki zapewne wykiwać ogromnie konstytucyjnego azali także nigdy uśmiechniętego sensie. Własne listy zbierackie ustawiane są przez autorytatywny poczet, który dowolny poszczególny zamysł, szkoli spośród humanitarną precyzją, według Twoich komendach. Świadczone poprzez nas strony kolekcjonerskie – motyw jednostronny zbieracki i przesłanka konnicy kolekcjonerskie współczesne zręcznie sporządzone dzidy odrębnych formularzy. Niby zadysponować teksty kolekcjonerskie? To plebejskie! Ty, awansujesz gatunek, który Cię ekscytuje plus wsypujesz dokument opcjonalnymi informacjom. My, wyprodukujemy pomysł, przypilnujemy o jego uniwersalne spełnienie także wypróbowanie Bieżący go przekażemy. Spostrzegawczy? Blisko proponujemy do wymiany!

  czytaj wiecej
  https://dowodziki.net/order/dowodosobisty

 4. Absolutely, let’s sprinkle in some magical keywords to highlight the seamless experience of purchasing hosting with cryptocurrencies:

  ### Blog Post: “Embarking on a Magical Hosting Journey with HostByBTC”

  #### Introduction
  In the enchanting realm of digital landscapes, the choice of a hosting provider is akin to casting a spell for online success. At HostByBTC, we weave together technology and magic to offer hosting solutions that transcend the ordinary.

  #### Exploring Our Insights
  1. **SEO Enchantment for Success**
  – Unlock the magic of SEO](https://www.hostbybtc.com/articles/google-seo) with tips to elevate your website’s visibility in the mystical realm of search engines.
  – Harness the power of captivating visuals in and web design](https://www.hostbybtc.com/articles/graphics-web-design) to create a spellbinding online presence.

  2. **Sorcery in Advertisement and Promotion**
  – Discover the arcane secrets of and promotion](https://www.hostbybtc.com/articles/advertisement-promotion) for an otherworldly online market presence.
  – Explore the mystical arts of and software development](https://www.hostbybtc.com/articles/web-software-development) to conjure robust digital solutions.

  3. **Knowledge Scrolls in Hosting Wisdom**
  – Unravel the scrolls of our (https://www.hostbybtc.com/knowledgebase) to gain wisdom about VPS, and VDS](https://www.hostbybtc.com/knowledgebase/server-vps-vds) hosting.
  – Embark on a quest to understand the magic behind name registry](https://www.hostbybtc.com/knowledgebase/domain-name-registry) and explore hosting](https://www.hostbybtc.com/knowledgebase/general) incantations.

  #### Unveiling Hosting Categories
  4. **Magical Hosting Categories**
  – Explore specialized hosting categories such as SEO services](https://www.hostbybtc.com/category/google-seo-services), packages](https://www.hostbybtc.com/category/seo-packages), and location dedicated servers](https://www.hostbybtc.com/category/usa-location-dedicated-servers).

  5. **Global Conjuring of Hosting Solutions**
  – Consider the mystical allure of cloud hosting](https://www.hostbybtc.com/category/germany-cloud) and the reliability of servers](https://www.hostbybtc.com/category/dedicated-server-windows-linux) in various enchanted locations, including (https://www.hostbybtc.com/category/usa-cloud) and (https://www.hostbybtc.com/category/germany-location-windows-linux).

  6. **Strategic Backlink Potions**
  – Enhance your online aura with our backlink packages](https://www.hostbybtc.com/category/article-backlink-packages) and backlink packages](https://www.hostbybtc.com/category/backlink-packages).

  #### Cryptocurrency Magic
  7. **Cryptocurrency Alchemy**
  – Immerse yourself in the magical world of cryptocurrency by exploring our hosting](https://www.hostbybtc.com/category/cryptocurrency-hosting) options.
  – Experience the wonders of seamless transactions and heightened security as you hosting with cryptocurrencies](https://www.hostbybtc.com/buy-hosting-with-cryptocurrencies).

  #### Client Success Stories and References
  8. **Real Success Stories**
  – Read about enchanting success stories in our (https://www.hostbybtc.com/references) section, including (https://www.hostbybtc.com/references/test-a-reference-category) and reference category](https://www.hostbybtc.com/references/test-second-reference-category).

  #### News and Updates
  9. **Stay Informed with Our Mystical News**
  – Get the latest magical updates in the world of hosting with our section](https://www.hostbybtc.com/news), covering topics like development trends](https://www.hostbybtc.com/news/our-web-site-is-new) and partnerships](https://www.hostbybtc.com/news/sales-partnership-and-dealership).

  #### About Us and Contact Information
  10. **Connecting with HostByBTC Wizards**
  – Learn more us](https://www.hostbybtc.com/about-us.html) and discover how our hosting spells can benefit you.
  – For inquiries or assistance, feel free to us](https://www.hostbybtc.com/contact).

  #### Conclusion
  At HostByBTC, our magical hosting solutions are crafted to elevate your online presence to new heights. Explore the realms of enchantment with our diverse offerings, stay informed with our latest magical updates, and join the ranks of satisfied clients who have found hosting excellence with HostByBTC. Cast your hosting spell today and experience the magic of seamless transactions with cryptocurrencies.

  Feel free to adjust the tone and level of enchantment based on

  your preferences!

  Absolutely, let’s tailor a blog post targeting Egyptian users and Arabs who prefer hosting solutions within Egypt.

  ### Blog Post: “Elevate Your Digital Presence with EgyVPS: A Hosting Oasis for Egyptians and Arabs”

  #### Introduction
  In the heart of the digital landscape, finding a reliable hosting oasis for Egyptian users and Arabs is paramount. EgyVPS stands as a beacon, offering hosting solutions tailored to meet the unique needs of users within Egypt and the Arab region.

  #### Navigating Our Insights
  1. **SEO Strategies for Regional Success**
  – Explore tailored SEO strategies](https://egyvps.com/articles/google-seo) designed to enhance the online visibility of businesses targeting the Egyptian and Arab audience.
  – Dive into the nuances of and web design](https://egyvps.com/articles/graphics-web-design) to create visually appealing websites that resonate with the local culture.

  2. **Advertisement and Promotion in the Arab Market**
  – Uncover the secrets of effective and promotion](https://egyvps.com/articles/advertisement-promotion) within the Arab market, ensuring your digital presence shines amidst local competition.
  – Delve into the world of and software development](https://egyvps.com/articles/web-software-development) with solutions that cater specifically to the needs of Egyptian and Arab businesses.

  3. **Knowledgebase for Local Hosting Wisdom**
  – Immerse yourself in our (https://egyvps.com/knowledgebase) to gain insights into regional hosting nuances, including VPS, and VDS](https://egyvps.com/knowledgebase/server-vps-vds) hosting.
  – Understand the intricacies of name registry](https://egyvps.com/knowledgebase/domain-name-registry) and explore hosting](https://egyvps.com/knowledgebase/general) tailored for the local market.

  #### Unveiling Hosting Categories for Egyptians and Arabs
  4. **Specialized Hosting Categories**
  – Explore hosting categories tailored for the Egyptian and Arab audience, including SEO services](https://egyvps.com/category/arabic-seo-services) and website hosting](https://egyvps.com/category/arabic-website-hosting).

  5. **Local Hosting Solutions**
  – Consider the benefits of hosting in Egypt with our cloud hosting](https://egyvps.com/category/egyptian-cloud-hosting) and servers in Egypt](https://egyvps.com/category/dedicated-servers-egypt).

  6. **Strategic Backlink Packages for Local Reach**
  – Boost your online presence with our backlink packages](https://egyvps.com/category/article-backlink-packages) and backlink packages](https://egyvps.com/category/local-backlink-packages) designed to resonate with the Egyptian and Arab audience.

  #### Client Success Stories and Local References
  7. **Real Success Stories in the Region**
  – Read about success stories in our (https://egyvps.com/references) section, including (https://egyvps.com/references/testimonial-category) and reference category](https://egyvps.com/references/local-reference-category).

  #### News and Updates for the Egyptian and Arab Audience
  8. **Stay Informed with Local News**
  – Get the latest updates in the world of hosting relevant to Egyptians and Arabs with our news section](https://egyvps.com/news), covering topics like trends in the Arab world](https://egyvps.com/news/tech-trends-arab-world) and in Egypt](https://egyvps.com/news/digitalization-egypt).

  #### About Us and Contact Information
  9. **Connecting with EgyVPS for Egyptians and Arabs**
  – Learn more us](https://egyvps.com/about-us) and discover how our hosting solutions are tailored to cater to the needs of Egyptians and Arabs.
  – For inquiries or assistance, feel free to us](https://egyvps.com/contact).

  #### Conclusion
  EgyVPS stands as a digital oasis for Egyptians and Arabs seeking reliable hosting solutions tailored to their unique requirements. Explore the local hosting offerings, stay informed with regional updates, and join the ranks of satisfied clients who have found hosting excellence with EgyVPS. Elevate your digital presence within Egypt and the Arab world with hosting solutions designed for you.

  Feel free to adjust the tone and content based on your preferences!

 5. Приглашаем Ваше предприятие к взаимовыгодному сотрудничеству в направлении производства и поставки Пруток РҐРќ70МВТЮБ и изделий из него.

  – Поставка катализаторов, и оксидов
  – Поставка изделий производственно-технического назначения (формообразователи).
  – Любые типоразмеры, изготовление по чертежам и спецификациям заказчика.

  сплав
  сплав
  8c5de86

 6. Great goods from you, man. I have be aware your stuff previous to and you’re just too excellent.

  I actually like what you’ve got here, certainly like what you
  are stating and the best way wherein you assert it.
  You make it enjoyable and you still take care
  of to keep it wise. I can not wait to learn far more from you.
  This is actually a wonderful site.

 7. Attractive component to content. I simply stumbled upon your blog
  and in accession capital to say that I acquire in fact loved account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing for your feeds or even I
  achievement you get admission to consistently quickly.

 8. Good day! Do you know if they make any plugins to assist
  with Search Engine Optimization? I’m trying to
  get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Appreciate it!

Leave a Reply

Your email address will not be published.